Ôfrûnne winterskoft binne der wer moaie útfierings west:

Wy geane der foar it kommende seizoen wer folop tsjin oan!

 Lês mear