previous arrow
next arrow
Slider

“Bonte Sneeker Avonden”

Fanou 1 february fiert Heabel weer hur jaardach in “Oans Gebouw” an de Westersingel.

De première is op frijdach 1 february.  Dèrna binne der noch 6 foarstellingen.

      Én op Sundachmiddach 3 february hewwe we matinee!  De laatste foarstelling is op saterdach 9 february.

Siën foar overige datums in de Agenda of klik op Bonte Sneeker Avonden!

 

De foarferkoop foar Leden fan Teater Snits begint op frijdach 11 jannewary fanou 11.00 uur (anne kassa en online). As je lid binne foar 2 persoanen, dan magge je maks. 2 kaarten extra bij  kope. Binne je enkel lid (1 persoan), dan magge je 1 kaart ekstra bij  kope.

De priis foar een kaartsje foar leden is € 12,50 p.p. Foar nyt-leden € 15,00.

Siën foar meer belangryke informasy in et programma-boekje, dat jim (leden) onlangs deur de bus kregen hewwe!

De frije ferkoop (dus ok foar nyt-leden) begint op dinsdach 15 jannewary fanou 11.00 uur anne kassa en ok online.

Wees er gauw bij minsen, want et gaat altyd heel snel met de kaartferkoap!